Binnenrijbaan

Bij een binnenbodem is de opbouw/ samenstelling van de bodem eenvoudiger, omdat deze niet zo’n groot waterafvoerend vermogen hoeft te bezitten.
Een perfecte beregening blijft echter een vereiste, zodat ook hier een eb-en vloedbodem een zeer goed alternatief is!

LET OP:
Bij de keuze van bovenstaande rijbodems, is het juiste zand verreweg het belangrijkste onderdeel voor het verkrijgen van een goede bodem!
Stofvrij, super rijcomfort en lange levensduur van een bodem, betekent zand met een goede korrelstructuur en een natuurlijke elasticiteit!
HVL Rijbodems beschikt niet alleen over dit zand maar ook over de kennis, om dit zand samen te stellen

2013-12-02 15.53.31