Grasbodem

Om een grasbodem aan te leggen of te verbeteren, kunnen we u met raad en daad terzijde staan.
Met name bij de agrarische tak van het loonbedrijf Gebr. Poppink, beschikt men over veel kennis betreffende grasbodems.
Naast deze kennis, beschikt Gebr. Poppink in ruime mate over materieel om dergelijke verbeteringen uit te voeren.
Denk hierbij aan verschraling, bezanden, prikken, draineren, doorzaaien, walsen, etc.

2012-06-29 15.50.58